POLITIKA POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Súbory cookie sú automatické postupy na získavanie informácií týkajúcich sa určitých preferencií používateľa internetu pri návšteve určitej webovej lokality, ktoré umožňujú rozpoznať používateľa ako opätovného návštevníka, a tým prispôsobiť používanie a urýchliť navigáciu.

Typy súborov cookie

Nasleduje klasifikácia súborov cookie v podľa ich vlastností:

a) podľa spoločnosti, ktorá ich spravuje:

 • vlastné : odosielajú sa do koncového počítačového systému používateľa z počítača alebo domény spravovaných editorom, z ktorých sa poskytuje služba požadovaná používateľom,
 • externé : odosielajú sa do koncového počítačového systému používateľa z počítačového systému alebo domény, ktoré nie sú spravované editorom, ale inou spoločnosťou, ktorá spracúva údaje získané prostredníctvom súborov cookie,

b) podľa doby, po ktorú zostanú aktívne:

 • relačné : zhromažďujú a uchovávajú údaje, kým používateľ pristupuje k webovej stránke,
 • trvalé : údaje zostávajú uložené v počítačovom systéme a môžu byť prístupné a spracované po dobu určenú osobou zodpovednou za súbor cookie,

c) podľa účelu:

 • technické : umožňujú používateľovi navigáciu pomocou webovej stránky, platformy alebo aplikácie a využívať rôzne voľby alebo služby, ktoré tam existujú, napríklad overovať prenos údajov a komunikáciu, identifikovať reláciu, vstupovať do častí s obmedzeným prístupom, zapamätať si prvky tvoriace objednávku, spracovať objednávku, zaregistrovať prihlášku alebo účasť na udalosti, používať bezpečnostné prvky počas navigácie, ukladať obsah na šírenie videí alebo zvukových záznamov alebo sprístupňovať obsah prostredníctvom sociálnych sietí,
 • prispôsobenie : umožňujú používateľom prístup k službám s niektorými vopred definovanými všeobecnými charakteristikami podľa určitých kritérií v počítačovom systéme používateľa, ako je napríklad jazyk, typ prehliadača použitého na sprístupnenie služby, regionálna konfigurácia miesta sprístupnenia služby atď.,
 • analýza : umožňujú sledovanie a analýzu modelov správania používateľov webových stránok, s ktorými sú prepojené (napríklad meranie aktivity vykonávanej na webových lokalitách, nastavenie navigačných profilov používateľov na týchto lokalitách tak, aby zahŕňali zlepšenia v závislosti od analýzy používania zo strany používateľov služieb),
 • zverejnenie : umožňujú spravovať reklamné priestory zahrnuté na webovej stránke na základe takých kritérií, ako je upravený obsah alebo frekvencia zobrazovania reklám,
 • reklama na báze správania : umožňujú spravovať reklamné priestory zahrnuté na webovej stránke a ukladať informácie týkajúce sa správania používateľov, ktoré boli získané nepretržitým pozorovaním navigačných zvyklostí, čo potom umožňuje vytvoriť špecifický profil a zobrazovať reklamu v závislosti od tohto profilu.

Deaktivácia súborov cookie

Používateľ môže nakonfigurovať prehliadač tak, aby predvolene prijímal alebo odmietal súbory cookie.

Ak sa používateľ rozhodne odmietnuť používanie súborov cookie, niektoré výhody môžu byť obmedzené.

Postup potrebný na zablokovanie a odstránenie súborov cookie sa v jednotlivých internetových prehliadačoch líši, takže nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť podľa pokynov daného internetového prehliadača takto:

Tieto prehliadače podliehajú aktualizáciám alebo zmenám, takže nemôžeme zaručiť, že sa presne zhodujú s verziou vášho internetového prehliadača.

Súbory cookie na webe

Na webe sa používajú tieto typy súborov cookie:

- Vlastné a externé súbory cookie (Google Analytics: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html )

- Relačné a trvalé súbory cookie

- Technické a analytické súbory cookie

Ak budete pokračovať v prehliadaní tohto webu bez zamietnutia súhlasu, znamená to, že akceptujete ich používanie vlastníkom.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa používania súborov cookie môžete poslať písomnú žiadosť e-mailom na adresu: pvmdpo@it.pvmgrp.com .

X

SPRÁVA OD SAMMERA SUNEJA,
CEO & VÝKONNÉHO RIADITEĽA SKUPINY PVM

V Perfetti Van Melle je staranie sa o našich ľudí základnou hodnotou. Je to záväzok, ktorý berieme vážne. Počas týchto náročných a bezprecedentných dní, staranie sa o našich zamestnancov, spotrebiteľov, zákazníkov a partnerov sa stáva viac dôležitým než kedykoľvek predtým. Musíme zostať v kontakte, aj keď napríklad virtuálne, aby sme si navzájom povedali, ako sa nám darí a čo všetko robíme pre to, aby sme prečkali toto obdobie spojené s neustále sa vyvíjajúcou nákazou korona vírusu.

Naše globálne tímy pracujú nepretržite, aby zabezpečili plynulosť a doručenie produktov všetkým našim zákazníkom a spotrebiteľom, pričom sa vždy plne sústredíme na bezpečnosť našich zamestnancov.
S vývojom tejto pandémie stále vyhodnocujeme situáciu a adaptujeme naše procesy a postupy; zavádzame ešte viac striktné smernice tak, aby sme zaistili neprerušenú bezpečnosť našich zamestnancov a produktov.

S každodenným prílivom nových informácií budeme pokračovať s prehodnocovaním situácie a prispôsobovať naše protokoly podľa nutnosti. Vedzte prosím, že sme plne oddaní nasledujúcemu:

 • Zisťovaniu nových informácií o tom, ako sa vírus šíri a čo všetci môžeme urobiť pre to, aby sme spomalili jeho šíreniu.
 • Spolupráci s lokálnymi vládami, aby sme porozumeli tomu, čo sa deje na všetkých našich viac ako 150 trhoch, a aby sme porozumeli doporučeným opatreniam, ktoré od nás každý z týchto trhov vyžaduje.
 • Využívaniu rád odborných partnerov ako napr. Control Risk (plánovanie pandémie) a SOS International (lekárskej rady).
 • Úzkej spolupráci s našimi maloobchodnými partnermi, dodávateľmi a predajcami, aby sme robili všetko, čo je v našich silách pre dodanie produktov vysokej kvality a zároveň chránili zdravie našich zamestnancov.

Perfetti Van Melle má skúsenosti s inováciami a preukázateľné výsledky v oblasti dodávania vysoko kvalitných výrobkov. Takto presne budeme pokračovať po zvyšok tejto pandémie - aj dlho po nej.

Ceníme si Vašu dôveru, ktorú v nás vkladáte, i Vaše pokračujúce partnerstvo. Tiež sme vďační za ohromné množstvo ľudí po celom svete, ktorí sú v prvých líniách - vedcov, lekárov a ostatných - bojujúcich za zdravie a blaho nás všetkých.
Prosím, nezabúdajte tiež, že sú tu pre Vás Vaši obchodní partneri Perfetti Van Melle, ktorí sú pripravení v prípade potreby zodpovedať akúkoľvek Vašu otázku.

Spolu nájdeme cestu, ako sa vysporiadať s aktuálnou "korona vírovou" situáciou.

S úctou,

Sameer Suneja
Group CEO and Executive Director
Perfetti Van Melle Holding B.V