Accessibility

Perfetti Van Melle is committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience. We actively work to ensure that this website is accessible and usable by people of all abilities.

How to get the most accessible experience from this website

Our website can be viewed on a range of different screen sizes and the size of text can be changed to suit different people. We have also included a search facility and sitemap to help people find information more easily.

Changing settings

Using your web browser, you can change the size of text on this website. You can also make other helpful changes in your browser, as well as within your computer generally.

To find out what else you can do, we recommend that you read Better Web Browsing: Tips for Customising Your Computer from The World Wide Web Consortium (W3C) or visit My Web My Way from the BBC.

Contacting us

We are always looking for ways to help people get the best experience from this website. If there is information you think should be included on this page, or if you experience any problem accessing the site then please Contact us.

Please note: for advice on what information to include when you contact us, we recommend you read Contacting Organisations about Inaccessible Websites from the W3C.

Accessibility guidelines

Our aim is to ensure that all pages of this website conform to level AA of the Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). These guidelines are the internationally recognised benchmark for building accessible websites.

The Web Content Accessibility Guidelines explain how to make websites more accessible for people with disabilities. Conformity to these guidelines also makes websites more user friendly for all people.

Web standards and technologies

This website has been built to conform to W3C standards for HTML and CSS. These technologies are relied upon throughout the site. The site displays correctly in all popular web browsers, and will continue to work in older browsers.

In addition this website uses JavaScript, Flash and PDFs. These technologies are not relied upon and the website works well without them.

Conformance date

This accessibility statement was issued on 19 September 2013.

X

SPRÁVA OD SAMMERA SUNEJA,
CEO & VÝKONNÉHO RIADITEĽA SKUPINY PVM

V Perfetti Van Melle je staranie sa o našich ľudí základnou hodnotou. Je to záväzok, ktorý berieme vážne. Počas týchto náročných a bezprecedentných dní, staranie sa o našich zamestnancov, spotrebiteľov, zákazníkov a partnerov sa stáva viac dôležitým než kedykoľvek predtým. Musíme zostať v kontakte, aj keď napríklad virtuálne, aby sme si navzájom povedali, ako sa nám darí a čo všetko robíme pre to, aby sme prečkali toto obdobie spojené s neustále sa vyvíjajúcou nákazou korona vírusu.

Naše globálne tímy pracujú nepretržite, aby zabezpečili plynulosť a doručenie produktov všetkým našim zákazníkom a spotrebiteľom, pričom sa vždy plne sústredíme na bezpečnosť našich zamestnancov.
S vývojom tejto pandémie stále vyhodnocujeme situáciu a adaptujeme naše procesy a postupy; zavádzame ešte viac striktné smernice tak, aby sme zaistili neprerušenú bezpečnosť našich zamestnancov a produktov.

S každodenným prílivom nových informácií budeme pokračovať s prehodnocovaním situácie a prispôsobovať naše protokoly podľa nutnosti. Vedzte prosím, že sme plne oddaní nasledujúcemu:

  • Zisťovaniu nových informácií o tom, ako sa vírus šíri a čo všetci môžeme urobiť pre to, aby sme spomalili jeho šíreniu.
  • Spolupráci s lokálnymi vládami, aby sme porozumeli tomu, čo sa deje na všetkých našich viac ako 150 trhoch, a aby sme porozumeli doporučeným opatreniam, ktoré od nás každý z týchto trhov vyžaduje.
  • Využívaniu rád odborných partnerov ako napr. Control Risk (plánovanie pandémie) a SOS International (lekárskej rady).
  • Úzkej spolupráci s našimi maloobchodnými partnermi, dodávateľmi a predajcami, aby sme robili všetko, čo je v našich silách pre dodanie produktov vysokej kvality a zároveň chránili zdravie našich zamestnancov.

Perfetti Van Melle má skúsenosti s inováciami a preukázateľné výsledky v oblasti dodávania vysoko kvalitných výrobkov. Takto presne budeme pokračovať po zvyšok tejto pandémie - aj dlho po nej.

Ceníme si Vašu dôveru, ktorú v nás vkladáte, i Vaše pokračujúce partnerstvo. Tiež sme vďační za ohromné množstvo ľudí po celom svete, ktorí sú v prvých líniách - vedcov, lekárov a ostatných - bojujúcich za zdravie a blaho nás všetkých.
Prosím, nezabúdajte tiež, že sú tu pre Vás Vaši obchodní partneri Perfetti Van Melle, ktorí sú pripravení v prípade potreby zodpovedať akúkoľvek Vašu otázku.

Spolu nájdeme cestu, ako sa vysporiadať s aktuálnou "korona vírovou" situáciou.

S úctou,

Sameer Suneja
Group CEO and Executive Director
Perfetti Van Melle Holding B.V