Všetko, čo robíme, robíme zodpovedne

Korporátna zodpovednosť je každodennou súčasťou firemných ideálov a našich základných zásad.

Zodpovedné chovanie

Korporátnu zodpovednosť berieme vážne. S vášňou sa staráme o našich zákazníkov, ktorých si veľmi vážime, o našich zamestnancov a životné prostredie. Sme pyšní na to, akým smerom sme sa vydali, a šťastní, že za seba môžeme jednoducho nechať hovoriť fakty.

Nutričné hodnoty

Zásadné sú pre nás dobré výživové hodnoty, vysoká kvalita, nezávadné ingrediencie a zdravý životný štýl.

Nutrition Image

Kvalita a nezávadnosť potravín

Je pre nás zásadné spĺňať najvyššie štandardy kvality
a nezávadnosti potravín.

Quality And Safety Image

Balenie produktov a dodavateľský reťazec

Je pre nás zásadné znižovať dopad obalov našich produktov a distribučných aktivít na životné prostredie.

Packaging Image

Životné prostredie

Pracujeme na trvale udržateľnom rozvoji: činnosti organizujeme bezpečne a zodpovedne a snažíme sa minimalizovať náš dopad na životné prostredie.

Environment Image

Komunity

Podporujeme komunity,
v rámci ktorých pracujeme.

Community Image

Ľudia

Naši zamestnanci sú pre nás tým najvzácnejším zdrojom.

People Image